😍 DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ ČERVEN! ☀️ Nyní máte dopravu na všechny elektrické koloběžky 🛴 a elektrokola zcela zdarma 🚴‍♂️! 😍

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že odstupujete od kupní smlouvy uzavřené na dálku, prosím postupujte podle uvedeného postupu.


1. Vyplňte formulář, pro odstoupení od smlouvy. (Formulář naleznete ke stažení níže)

2. Zboží prosíme doručit pokud možno v původním obalu spolu s formulářem, na adresu:

eland, s.r.o., Robotnícka 5444, 03601, Martin, Tel: 0907 191 443

Formulář pro odstoupení od smlouvy lze uložit, vytisknout a vyplnit písemně.


Odstoupení od koupní smlouvy ke stažení zde

 

Poučení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

V souvislosti s účinností nové směrnice o ochraně spotřebitele a s tím související souhrnnou novelou občanského zákoníku a
zákona o ochraně spotřebitele
nástavají změny například i v odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku.

1. Spotřebitel může nově odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, tzn. např.
zprávou e-mailem, prostřednictvím chat bota a nemusí pro odstoupení od smlouvy činit nic dalšího.
Prodávající musí odstoupení od smlouvy spotřebiteli potvrdit.

2. Mění se i některé důvody, pro které spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a. Např. spotřebitel nemůže odstoupit od zboží, pokud bylo dodáno v zapečetěném obalu a z důvodu ochrany
zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

b. Nově lze odstoupit od smluv o předplatném na dodání novin, periodik nebo časopisů.

c. Nově nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, ovšem
v případě služeb za úplatu nelze odstoupit pouze pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil
spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.

d. Nově také nelze odstoupit od smlouvy na zboží s krátkou dobou spotřeby.

e. Nově bude spotřebitel odpovídat i za snížení hodnoty zboží, které „vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak,
než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Spotřebiteli sice i v takovém
případě zůstane právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, obchodník ale bude moci snadněji
vrátit méně peněz kvůli opotřebení zboží. Zjednodušeně řečeno si budou moci lidé, kteří nakupují online, osobně
prohlédnout a vyzkoušet zboží tak, jak by to udělali v klasické kamenné prodejně. Už jim nebude zdarma
umožněno delší používání nebo detailní testování (pokud to dobrovolně nenabídne sám e-shop jako konkurenční
výhodu). Tzn. např. sportovní oblečení si může spotřebitel doma vyzkoušet, ale již v něm nesmí 14 dní sportovat.

f. V souvislosti s novelou zákona o ochraně spotřebitele se lhůta k odstoupení od smlouvy prodlužuje
na 90 dnů, jestliže se podnikatel dopustil nekalých obchodních praktik.